خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24554   بروزرسانی: 10-01-1399

Farhad Khoeini

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1- جایزه دانشجوی ممتاز دانشگاه علم وصنعت ایران

2- جایزه مدرس نمونه کشوری

3- جایزه مدرس نمونه استانی

4-دانش­آموخته ممتاز و رتبه اول مقطع دکتری فیزیک

5-دانش­آموخته ممتاز و رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد فیزیک

6-دانش­آموخته ممتاز و رتبه اول مقطع کارشناسی فیزیک

7- لوح تقدیر و تندیس مدرس نمونه کشوری از رئیس جمهور محترم

8- لوح تقدیر از استاندارمحترم زنجان

9- لوح تقدیر از رئیس محترم دانشگاه علم و صنعت ایران