خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24553   بروزرسانی: 10-01-1399

Farhad Khoeini

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

      عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران

عضو هیئت موسس انجمن علمی-آموزشی معلمان فیزیک استان زنجان