خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24235   بروزرسانی: 17-10-1398

Ramin Kiamehr

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

مدرس منتخب دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان 1397

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان سال 1388

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان سال 1379

مدرس نمونه دانشگاه زنجان سال 1379