خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23686   بروزرسانی: 02-04-1398

Ramin Kiamehr

آشنایی با زبانهای خارجی

      - انگلیسی (عالی)

      - ترکی آذری (عالی)

      - فارسی (عالی)

      - ترکی استانبولی (خوب)

      - سوئدی (خوب)

      - عربی (متوسط)