خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19701   بروزرسانی: 01-10-1397

Jamal Davoodi

علایق پژوهشی

نانوفیزیک محاسباتی - مطالعه فرایند انجماد و ذوب آلیاژها در مقیاس نانو و ماکرو - بررسی خواص مکانیکی، ترمودینامیکی و ساختاری مواد در مقیاس نانو و ماکرو