خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19701   بروزرسانی: 01-10-1397

Jamal Davoodi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن فناوری نانو ایران

انجمن فیزیک ایران

عضو هیئت ممیزه دانشگاه زنجان

عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه