خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19700   بروزرسانی: 01-10-1397

Jamal Davoodi

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-      گذراندن يك دوره پژوهشي 5 ماه زير نظر پرفسور Peter Kusalik در دانشگاه Calgary كانادا ( 2006)

2-      شركت در كارگاه آموزشي " مهارت هاي تدريس پيشرفته" خرداد 1384

3-      شركت در " مدرسه زمستاني شيوه هاي مدل سازي عددي و شبيه سازي رايانه اي در مقياس نانو " در پژوهشكده دانشهاي بنيادي  IPM آذرماه 1383

4-      شركت در كارگاه آموزشي "علوم وفناوري نانو" در دانشگاه كاشان خرداد 1382

5-      شركت در كارگاه آموزشي "محاسبات موازي" در پژوهشكده دانشهاي بنيادي IPM اسفند 1386

6-      شركت در " مدرسه تابستاني شيوه هاي مدل سازي عددي و شبيه سازي ديناميك ملكولي " در پژوهشكده دانشهاي بنيادي  IPM تابستان 1379

7-      شركت در كارگاه آموزشي " اساتید مشاور" اردیبهشت 1384