خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19701   بروزرسانی: 01-10-1397

Jamal Davoodi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شنا2. تنیس روی میز3. فیزیک محاسباتی4. فیزیک حالت جامد5. شبیه سازی دینامیک مولکولی6. ماده چگال پیشرفته