خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31347   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi

علایق پژوهشی

 سیستم های عامل مدرن

شبکه های کامپیوتری بی سیم

محاسبات ابری

سیستم های نرم افزاری وسیع در حوزه مالی