خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31370   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طراحی و مهندسی سیستم‌های وسیع2. شبکه‌های کامپیوتری3. سیستمهای عامل