خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31409   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi

شرکت در کارگاههای آموزشی

 ارائه کارگاههای آموزشی

طراحی روترها

طراحی سیستم های عامل نهفته

طراحی نرم افزارهای وسیع حوزه مالی