خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31409   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
امکان سنجی طراحی و ساخت سیستم عامل مقاوم به خطا 
[  خلاصه طرح] 
مجريفروردين 1393در دست اجرامرکز پژوهشها