خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30742   بروزرسانی: 27-03-1399

leila safari

علایق پژوهشی

 

  • پردازش زبانهای طبیعی
  • تحلیل داده های حجیم
  • استخراج و قابلیت استفاده مجدد دانش در سیستمهای اطلاعاتی پزشکی
  • پردازش متون پزشکی به کمک تکنیکهای پردازش زبان طیبعی
  • تحلیل داده های پزشکی