خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24640   بروزرسانی: 06-07-1397

leila safari

علایق پژوهشی

 

  • استخراج و قابلیت استفاده مجدد دانش در سیستمهای اطلاعاتی پزشکی
  • پردازش متون پزشکی به کمک تکنیکهای پردازش زبان طیبعی
  • تحلیل داده های پزشکی
  • مهندسی زبان
  • نیازمندیهای سیستمهای اطلاعاتی پزشکی