خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22535   بروزرسانی: 06-05-1396

leila safari
لیلا صفری
استادیار

پست الکترونيکی
lsafari[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/safari-leila

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4214

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی -گروه کامپیوتر