خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30742   بروزرسانی: 27-03-1399

leila safari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. پردازش زبانهای طبیعی2. تحلیل داده های حجیم3. نظریه زبانها و ماشین4. طراحی کامپایلر5. طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی6. تحلیل و طراحی شئ گرا