خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30742   بروزرسانی: 27-03-1399

leila safari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 آیدا سماواتی بهمن  1396کامپیوتر ارائه و پیاده سازی روشی برای گسترش پرسش در سیستمهای بازیابی اطلاعات پزشکی   استاد راهنما
3 معصومه باباخانی بهمن  1397 کامپیوتر ارتقاء حفاظت از حریم خصوصی در رکوردهای سلامت الکترونیک 
[Abstract] 
استاد راهنما
2 رامین موسی شهريور  1398 کامپیوتر ارائه یک رویکرد ترکیبی برای تجزیه و تحلیل احساسات چند دامنه ای 
[Abstract] 
استاد راهنما
1 شاهین نعمتی بهمن  1398کامپیوتر تحليل احساس به كمك يادگيري تقويتي با تاكيد بر تشخيص حوزه منفي   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 مسعود مردان نیا مهر  1385کامپیوتر طراحی سیستم زمانبندی و برنامه ریزی دروس توسط مدیران گروهها  
2 مهدی لطفی - یوسف کریمیان آبان  1385کامپیوتر معرفی CMM بررسی RUP از دیدگاه CMM  
1 محمد جواد فتحی نیا خرداد  1385کامپیوتر طراحی DownLoad Manager تحت Windows و Linux