خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24984   بروزرسانی: 06-07-1397

leila safari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 آیدا سماواتی بهمن  1396کامپیوتر ارائه و پیاده سازی روشی برای گسترش پرسش در سیستمهای بازیابی اطلاعات پزشکی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
3 مسعود مردان نیا مهر  1385کامپیوتر طراحی سیستم زمانبندی و برنامه ریزی دروس توسط مدیران گروهها  
2 مهدی لطفی - یوسف کریمیان آبان  1385کامپیوتر معرفی CMM بررسی RUP از دیدگاه CMM  
1 محمد جواد فتحی نیا خرداد  1385کامپیوتر طراحی DownLoad Manager تحت Windows و Linux