خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32728   بروزرسانی: 09-04-1398

hasan taherkhani

مدیریت

  • عضوهيپت علمي دانشگاه زنجان ازسال 1376 تاحال
  • مديرگروه عمران دانشگاه زنجان 1376-1378
  • ‍‍‍مهندس پايه يك دزطراحي ومحاسبه ونظارت واجراي سازمان نظام مهندسي
  • پروانه اشتغال به كارازسازمان نظام مهندسي درزمينه مهندسي ترافيك