خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24949   بروزرسانی: 20-02-1397

hasan taherkhani

مدیریت

  • عضوهيپت علمي دانشگاه زنجان ازسال 1376 تاحال
  • مديرگروه عمران دانشگاه زنجان 1376-1378
  • ‍‍‍مهندس پايه يك دزطراحي ومحاسبه ونظارت واجراي سازمان نظام مهندسي
  • پروانه اشتغال به كارازسازمان نظام مهندسي درزمينه مهندسي ترافيك