خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24967   بروزرسانی: 20-02-1397

hasan taherkhani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

  1. عضو انجمن بين المللي روسازي هاي آسفالتي
  2. عضوسازمان نظام مهندسي ساختمان(مهندس ‍پايه يك محاسبه ونظارت واجرا)وپايه 3درمهندسي ترافيك