خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32728   بروزرسانی: 09-04-1398

hasan taherkhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک خاک پیشرفته2. مدیریت و نگهداری راه3. طرح هندسی پیشرفته راه4. مدیریت ونگهداری راه آهن5. زبان تخصصی عمران6. تحلیل وطراحی روسازی7. مهندسي ترابري8. اقتصادمهندسي9. ماشين آلات ساختماني وراهسازي10. مهندسي راه آهن11. طرح هندسي راه12. روسازي راه