خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 27-9-1397
مدیریت گروه علوم زراعی

مجید پوریوسف
دانشیار
پست الکترونیکی
pouryousef@znu.ac.ir
آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/pouryousef_majid
تلفن
  (+98) 241 33052302
فکس
  (+98) 2433054254

 

مدیران پیشین گروه

دکتر فرید شکاری

دکتر علیرضا یوسفی

دکتر مجید پوریوسف

بازدید امروز: 2