خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 24-10-1396
مدیریت گروه بیوتکنولوژی

علی عمارلو
استادیار
پست الکترونیکی
ammarellou@ yahoo.com
آدرس اینترنتی
 
تلفن
  (+98) 24 33 05 4247
فکس
(+98) 24 33054254

 

بازدید امروز: 2