خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 24-11-1397
مدیریت گروه زیست فناوری

وهب جعفریان
دانشیار
پست الکترونیکی
v.jafarian[at]znu.ac.ir      vahab1162ir[at]yahoo.com
آدرس اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/jafarian-vahab

تلفن
  (+98) 24 33 05 4251
فکس
(+98) 24 33054254

 

مدیران پیشین گروه

دکتر رضا فتوت

دکتر رقیه همتی

دکتر علی سلیمانی

دکتر عباس بهاری

دکتر علی عمارلو

دکتر وهب جعفریان

بازدید امروز: 3