خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 30-10-1396
مسئول آزمایشگاه XRD

دکتر رضا رسولی
پست الکترونیکی
r_rasuli@znu.ac.ir      
 
تلفن
  (+98) 24 33 05 4256
فکس
02433054254

بازدید امروز: 2