خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23842   بروزرسانی: 10-07-1393

Mojtaba Bashardoost

مجتبی بشردوست
سعدی و تفکر ماکیاولی
saadi and machiavellianism
چکيده


سعدي و تفکر ماکياولي سعدي در گلستان، يک جهان واقعي را به تصوير مي کشد و در بوستان از اين جهان پر شور و شر کمي فاصله مي گيرد. او در جهان واقعي خود، نگرش ماکياولي را تبليغ مي کند. در گلستان تفکر« شبان- رمگي»، دروغ مصلحت آميز، رعيت پروري، هم آوايي با سلاطين و توجيه و تثبيت قدرت، تاييد و تشويق مي شود. هرچند بين روزگار سعدي و روزگار ماکياولي فرق و فاصله هست ولي تشويق ها و تنبيه هاي آن دو بهم ماننده است. سعدي را رند يا (Machiavellian) مي نامند. چرا سعدي در گلستان اين تفکر را تثبيت مي کند؟ چرا سعدي به اخلاق عرفاني، کلامي ، فلسفي ، روايي علاقه نشان نمي دهد؟ نصايح سعدي ريشه در کجا دارد؟ اين جستار پاسخي است به اين سوال.