خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9062   بروزرسانی: 21-09-1400

Mahdi Hariri

ایمان گلچین چافی، اصغر اسکندری چچگلو، مهدی حریری،
شناسایی و طبقه بندی انواع کشتی ها با استفاده از الگوریتم‌های جدید پردازش تصویر
چکيده


شناسایی و طبقه‌بندی انواع مختلف کشتی‌‌‌‌ها‌‌‌یی که از یک گذرگاه آبی عبور می‌­کنند، از مسائلی است که امروزه مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. شناسایی و طبقه‌بندی کشتی­ها می‌­تواند از جنبه­‌‌‌‌های مختلفی مانند امنیتی، کنترلی و نظامی‌ مورد توجه قرار گیرد، که در هر یک از موارد مذکور، با توجه به نوع کشتی اقدامات خاصی صورت می‌­گیرد. در این مقاله ما سعی بر ارائه روشی برای شناسایی و طبقه‌بندی پنج کلاس مختلف از کشتی‌ها داریم. در این مقاله، ابتدا نقاط کلیدی مربوط به تصاویر طبقه‌های مختلف با استفاده از الگوریتم تسریع استخراج ویژگی‌های مستحکم[۱] استخراج می‌شوند. سپس با استفاده از مدل کیف کلمات[۲] و اعمال تابع K-Means، نقاط کلیدی بدست آمده خوشه‌بندی می‌شوند. سپس هیستوگرام مراکز خوشه ها را بعنوان کلمات بصری، به ازای تصاویر موجود در دسته‌‌‌‌‌‌های مختلف به دست می‌آوریم، و در نهایت با دسته‌بندی آن با ماشین بردار پشتیبان[۳] نوع کشتی را تشخیص می‌‌دهیم. نتایج تجربی نشان می‌دهند که با روش ارایه شده کشتی‌ها با دقت بالایی در این پنج گروه طبقه‌بندی می‌شوند.