خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13277   بروزرسانی: 30-03-1402

Mahdi Hariri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضو پیوسته انجمن علمی پردازش تصویر ایران (ISMVIP)