خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9553   بروزرسانی: 21-09-1400

Mahdi Hariri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

- عضو پیوسته انجمن علمی پردازش تصویر ایران (ISMVIP)