خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12210   بروزرسانی: 30-03-1402

Mahdi Hariri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران وگروه پردازش الگوی کاربردی(PRA) دانشگاه کالیاری ایتالیا, ایران, برق الکترونیک ، سیستمهای دیجیتال پردازش سیگنال , 1390-1385
عنوان رساله : روشهای ترکیبی مقاوم برای سیستمهای تشخیص هویت بیومتریک
زمینه رساله : پردازش تصویر و تشخیص الگو ، بیومتریک وامنیت تشخیص هویت
استاد راهنما : دکتر شهریار برادران شکوهی، پروفسور فابیو رولی

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی برق- الکترونیک , 1382-1380
عنوان پایان نامه : تشخیص و گروهبندی اثرانگشت با استفاده از روش عصبی_فازی
زمینه پایان نامه : پردازش تصویر، سیستمهای ترکیبی عصبی فازی
استاد راهنما : دکتر شهریار برادران شکوهی، دکتر کریم محمدی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران, ایران, مهندسی برق -الکترونیک , 1380-1375
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت دستگاه آلتراسونیک A-Mode برای اندازه گیری قطر کره چشم
زمینه پایان نامه : طراحی سیستمهای الکترونیکی
استاد راهنما : دکتر اکبر ادیبی، دکتر یوسف گنج دانش