خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12995   بروزرسانی: 30-03-1402

Mahdi Hariri

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

داور زورنال تصویربرداری الکترونیکی  Journal of Electrical Imaging JEI (ISI)

  • پنجدوره داورورئیس نشست کنفرانسهای دانشجویی مهندسی برق ایران از دوره پنجم تا نهم(دانشگاههای شیراز،تبریز،خواجه نصیرتهران،شهیدباهنرکرمان و زنجان)
  • عضو کمیته علمی و ریاست نشست های هشتمین کنفرانس ملی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، شهریور1392، زنجان
  • داور نهمین کنفرانس ملی ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، آبان 1394، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  • عضو کمیته علمی و داور دومین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات، اسفند94 تهران.
  • عضو کمیته علمی و داور سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران