خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18266   بروزرسانی: 05-11-1399

Ali Rahmanpour


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 6. علی رحمان پور زنجانی
شکل گیری آموزش آکادمیک معماری در ایران به سبک بوزار و تحولات آن
The formation of academic architecture education in Iran in Bozar style and its developments
gineering,Conference on Architecture, Civil EnonalInternati.nd 2 Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2024-02-06 - 2024-02-06
ملی معتبر 5. علی رحمان پور زنجانی
جایگاه هندسه در معماری ایران در دوران اسلامی
The Place of Geometry in Iran's Architecture during Passing the Islamic Era
National Conference on Architecture, Civil Engineering,Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2020-11-26 - 2020-10-27
ملی معتبر 4. علی رحمان پور زنجانی
از ظهور تا حضور در پی باز تعریف مبانی در معماری بر اساس جهان بینی اسلامی
from appearance to presence
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1395/11/07 - 1395/11/08
ملی معتبر 3. علی رحمان پور زنجانی
نماد و هندسه در حکمت اسلامی و تبلور آن در مساجد
Symbol and geometry in Islamic philosophy and its manifestaion in mosques
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1395/11/07 - 1395/11/08
ملی معتبر 2. علی رحمان پور زنجانی
نقش ادراک بصری در دریافت مفاهیم محیطی
The Role of Visual Perception in Receiving Environmental Concepts
همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک دانشگاه فرهنگیان استان گلستان , گرگان, 1395/09/17 - 1395/09/17
ملی معتبر 1. علی رحمان پور زنجانی
هویت فضای شهری در گرو آیین ها و مناسک جمعی
The identity of urban space depends on ethics and communal rituals
همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک دانشگاه فرهنگیان استان گلستان , گرگان, 1395/09/17 - 1395/09/17