خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25713   بروزرسانی: 25-09-1399

Moosa Saei

Publications in Journals

داخلي-ISC2.  موسی ساعی جمال آباد *1، علی اکبر آبکار 2 ، برات مجردی3    
طبقه‌بندی گندم زمستانه با استفاده از آنالیز تصاویر بهینه چند زمانی مبتنی بر الگوریتم جنگل تصادفی
نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری دوره 8 شماره 2 (1397صفحات 133-150.  [Abstract ]
International ISI1.  Mousa Saei Jamal Abad 1,*, Ali A. Abkar 1,2 and Barat Mojaradi 3
Effect of the Temporal Gradient of Vegetation Indices on Early-Season Wheat Classification Using the Random Forest Classifier
Applied Sciences Vol. 8 Issue 8,1216 (2018PP. 1-20 DOI: https://doi.org/10.3390/app8081216.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


National 9. 1- اسلام جواد نیا ریکی 2- موسی ساعی جمال اباد
آنالیز روشهایی برای تشخیص و ارزیابی خشکسالی با استفاده از تکنیکهای جدید سنجش از دور
Analysis of Methods for Drought Assessment Using New Remote Sensing Techniques

کنفرانس بین المللی خاک وریشه


اردبیل-ایران , 5 - 7 خرداد 1389.  
National 8. 1- برات مجردی 2موسی ساعی جمال آباد 3- محمد بریده
impact of indices for estimation of area under wheat cultivation using aster images

همایش ملی سد سازی


ایران, 1 - 2 March 2010.  
National 7. موسی ساعی جمال آباد
کاربرد تصاویر سنجیده Ultra CAM به منظور تهیه نقشه اراضی کشاورزی

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی


دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه-ایران, 5 - 6 آذر 1388.  
National 6. -موسی ساعی جمال آباد
کاربرد تصاویر ماهواره ای در تشخیص مرز اراضی منابع طبیعی و تهیه کاداستر اراضی ملی

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبیعی


5 - 7 آذر 1388.  
National 5. موسی ساعی جمال آبادی1- 2-سید عماد موسوی
تلفیق سیستم اطلاعات مکانی و سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای به منظور بهبود مدیریت حمل و نقل ریلی و مزایای آن

کنفراس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی


دانشگاه آزاد زنجان, زنجان-ایران, 19 - 20 آذر 1388.  
International 4. 1- اصغر شجاعی 2- موسی ساعی جمال آباد 3- برات مجردی  
Producing 3D-Model of the Earth Using Satellite Images and Topographic Maps for Railway Design

Map Asia
 


مالزی, 14 - 17 June 2007.  
International 3. 1- صادق جمالی 2- موسی ساعی جمال آباد
Total Electron Content (TEC) Estimation using Single-Frequency GPS Receiver

Map Asia 2006
 


Map Asia, دبی-امارات متحده عربی, 14 - 17 June 2007.  
International 2. موسی ساعی جمال آباد-صادق جمالی
قابلیتهای تصاویر ماهواره در مانیتورینگ سیلاب و تخمین مساحت زمینهای کشاورزی آسیب دیده از سیل

همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران


دانشگاه آزاد تاکستان, تاکستان-ایران, 1 ارديبهشت 1386.  
International 1. 1- موسی ساعی جمال اباد 2- علی اکبر آبکار
FOREST CANOPY DENSITY MONITORING, USING SATELLITE IMAGES

Proceedings of the 20th ISPRS Congress


ISPRS, استانبول-ترکیه, 14 - 17 July 2004.