خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27690   بروزرسانی: 25-09-1399

Moosa Saei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سنجش از دور - کارتوگرافی اتوماتیک- کاداستر-نقشه برداری