خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32798   بروزرسانی: 19-01-1403

Naser Dalali

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی   تالیف ناصر دلالی در دست تألیف/ترجمه
اصول تجزیه دستگاهی   ترجمهدانشگاه زنجان دکتر ناصر دلالی- دکتر علی اصغر ترابی آذر 1383 
اصول تجزیه دستگاهی   ترجمهدانشگاه زنجان ناصر دلالی در دست چاپ