خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32797   بروزرسانی: 19-01-1403

Naser Dalali

علایق پژوهشی

  1. استخراج مایع-مایع
  2. انتقال از طریق غشاء مایع
  3. استخراج فاز جامد
  4. استخراج نقطه ابری
  5. تعیین ثابتهای تفکیک و تشکیل
  6. اندازه گیری مواد الی و معدنی به روش پیوسته با طیف سنجی جذب اتمی و  مولكولي.
  7.     تصفیه مغناطیسی پساب
  8. نانو تکنولژی
  9.   ماکروسیکل                                                                                                                                                                     

     10. ریز-استخراج حلالی

11.  ریز-استخراج فاز جامد