خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32799   بروزرسانی: 19-01-1403

Naser Dalali

مدیریت

نماینده گروه شیمی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم: 26/11/79- 17/9/81

 

مدیر گروه شیمی: 5/8/1381 لغایت 5/10/1383