خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20493   بروزرسانی: 24-08-1393

Kamran Afsahi

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, مکانیزاسیون کشاورزی , 93-89
عنوان رساله : ارائه راهبرد انتخاب سامانه‌های خاک‌ورزی با استفاده از روش تلفیقی SWOT - AHP
زمینه رساله : مدیریت استراتژیک
استاد راهنما : دکتر اسداله اکرم

کارشناسی ارشد : تربيت مدرس, ايران, مكانيك ماشين‍هاي كشاورزي , 1377-1375
عنوان پایان نامه : طراحي و ساخت بذرپاش پشتي
زمینه پایان نامه : طراحي
استاد راهنما : دكتر تيمور توكلي هشتجين

کارشناسی : تهران, ايران, مكانيك ماشين‌هاي كشاورزي , 1375-1371
عنوان پایان نامه : بررسي كاركرد فرمان‌هاي هيدروليك در تراكتور جاندير
زمینه پایان نامه : طراحي
استاد راهنما : دكتر منصور بهروزي‌لار