خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20493   بروزرسانی: 24-08-1393

Kamran Afsahi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مكانيزاسيون كشاورزي2. طراحي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون كشاورزي