خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35624   بروزرسانی: 21-08-1401

Mehrdad Babazadeh

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه برمن , آلمان, کنترل , 1389-1386
عنوان رساله : شناسایی، تشخیص خطا و مدیریت انرژی سیستم خودمختارتوسط شبکه سنسورهای بیسیم
زمینه رساله : شناسایی سیستم - مدیریت انرژی - شبکه سنسورهای بیسیم
استاد راهنما : Walter Lang

دکترا : ایمپریال کالج لندن (فوق دکتری), انگلستان, اینترنت اشیاء , 1396-1395
عنوان رساله : پیاده سازی سیستم شناسایی خطا در سیستم های هوشمند آب با استفاده از اینترنت اشیاء
زمینه رساله : پیاده سازی سیستم شناسایی خطا در سیستم های هوشمند آب با استفاده از اینترنت اشیاء
استاد راهنما : Jullie A. McCann

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, کنترل , 1379
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت سیستم کنترل سرعت تطبیقی مقاوم بروش MCS به منظور کنترل سرعت موتور القایی سه فاز با استفاده از اینورتر منبع جریان 12 پالسه
زمینه پایان نامه : الکترونیک قدرت و کنترل تطبیقی مقاوم
استاد راهنما : دکتر شاهرخ فرهنگی

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, برق-قدرت , 1372
عنوان پایان نامه : طراخی و ساخت اینورتر منبع ولتاژ سه فاز با استفاده از IGBT
زمینه پایان نامه : الکترونیک قدرت
استاد راهنما : مهندس سیامک عابدین پور