خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34685   بروزرسانی: 21-08-1401

Mehrdad Babazadeh

مدیریت

لطفا به نسخه  تکمیلی انگلیسی مراجعه فرمایید.

1. محقق ارشد در ایمپریال کالج لندن / انگلستان

2. مدیر شرکت دانش بنیان واپایش توان سبز(www.greenpowercontrol.com)

3. کارشناس ارشد کنترل نیروگاه بادی شرکت وستاس / دانمارک

4. محقق در انستیتو میکروسنسور (Institute of Microsensor, Actuators and Systems) / آلمان

5. مدیر دفتر برنامه ریزی و برآورد بار (شرکت برق منطقه ای زنجان)

6. کارشناس مطالعات سیستم (شرکت برق منطقه ای زنجان)

7. کارشناس حفاظت شبکه (شرکت برق منظفه ای زنجان)

8. کارشناس و طراح سیستم های الکترونیک قدرت (مرکز تحقیقات الکترونیک صنعتی، جهاد دانشگاهی)

9. طراح سیستم های کنترل و اتوماسیون (شرکت شایان نوا)

10. محقق در پژوهشگاه نیرو (مرکز تحقیقات نیرو، متن)