خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34685   بروزرسانی: 21-08-1401

Mehrdad Babazadeh

علایق پژوهشی

کاربرد اینترنت اشیاء و شبکه های سنسور بیسیم در:

         1. کنترل تحت شبکه سیستم های گسترده مانند شبکه های آب، گاز، برق و ... 

         2. شناسایی خطا و مانیتورینگ تحت شبکه  سیستم های گسترده

پیاده سازی طرح های ابدائی در زمینه مدیریت منابع آب

سیستم های کنترل نیروگاه های بادی

انرژی های نو و کاربردهای الکترونیک قدرت در آن

مدلسازی و شناسایی سیستم های صنعتی

روش های مدرن در کنترل سیستم ها