خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33770   بروزرسانی: 15-03-1402

Mahdi Eghbali

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران , تهران، ایران, مهندسی عمران - مهندسی سازه , 1394-1389
عنوان رساله : توسعه منحنی‎ های شکنندگی با استفاده از بهینه ‎سازی نتایج تحلیل‎ های دینامیکی
زمینه رساله : تحلیل خطرپذیری و ارزیابی آسیب پذیری سیستم های سازه ای
استاد راهنما : پروفسور غلامرضا قدرتی امیری، استاد مشاور: دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران , تهران، ایران, مهندسی عمران - مهندسی سازه , 1389-1386
عنوان پایان نامه : بررسي اثر مودهاي بالاتر در ارزيابي لرزه‌اي سيستم‌هاي قاب خمشي فولادي با استفاده از روش‌هاي مبتني بر IDA و NSP
زمینه پایان نامه : تحلیل های غیرخطی دینامیکی و استاتیکی نوین در ارزیابی لرزه ای سازه ها
استاد راهنما : پروفسور غلامرضا قدرتی امیری، استاد مشاور: دکتر سامان یغمائی سابق

کارشناسی : دانشگاه ارومیه, ارومیه، ایران, مهندسی عمران - عمران , 1386-1382
عنوان پایان نامه : پروژه طراحی سازه های بتن آرمه (سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط و دیوار برشی متوسط با سقف پیش تنیده) و طراحی سازه‎ های فولادی (سیستم قاب خمشی ویژه دارای کاربری آموزشی-اداری)
زمینه پایان نامه : طراحی ساختمان های بتن آرمه و فولادی
استاد راهنما : پروفسور سعید تاریوردیلوی اصل (سازه های بتن آرمه) و پروفسور حسین شوکتی شیشوان (سازه های فولادی)