خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26961   بروزرسانی: 10-10-1400

Mahdi Eghbali

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فارسی

      - انگلیسی

      - ترکی آذربایجانی

      - ترکی استانبولی

      - عربی