خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33781   بروزرسانی: 15-03-1402

Mahdi Eghbali

آشنایی با زبانهای خارجی

      - فارسی

      - انگلیسی

      - ترکی آذربایجانی

      - ترکی استانبولی

      - عربی