خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33819   بروزرسانی: 15-03-1402

Mahdi Eghbali

مدیریت

• فعال امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی (1400-تاکنون)

•  محقق، پژوهشگر و مشاور فنی در زمینه؛

 «مطالعات کاربردی تاب آوری سازه ها و جوامع شهری و روستایی در برابر رخدادها و سوانح طبیعی» (1394-تاکنون)

 «کاربرد فناوری­ های نوین و مواد مدرن مهندسی در سیستم های کنترل لرزه ­ای، مقاوم­ سازی و ایمن ­سازی سازه ها» (1389-تاکنون)

• عضو کمیته «دستورالعمل طراحی سازه های مجهز به جداسازها و میراگرها»، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی (1399-تاکنون) 

• عضو کمیته فنی تعمیر و نگهداری پل میانگذر دریاچه ارومیه (1399-تاکنون)

• عضو حرفه ­ای انجمن فولاد آمریکا (AISC) (1397-تاکنون) 

• عضو «هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان - معاونت برنامه ریزی و نظارت دانشگاه زنجان» (1397-تاکنون)

• مشاور امور عمرانی شهرداري (1397-1398)

• عضو و دبیر «شورای سیاست گذاری و راهبری مقاوم سازی و کاربرد فناوری های نوین ساختمانی در مدارس» سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور (1396-تاکنون)

• عضو کمیته استانداردهای بین المللی ساختمانی ISO -کمیته فنی(Buildings and civilengineering works) (ISO/TC 59) پژوهشگاه استاندارد ( 1396–تاکنون)

• عضو کارگروه تدوین گزارش «معرفی اقدامات خیرین مدرسه کشور در تامین فضاهای آموزشی ایمن» به منظور  ارائه در مجامع جهانی و نهادهای بین المللی (1395-1396)

• هماهنگ کننده «برنامه جهانی مدارس ایمن» جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل متحد (1393-1395)

• عضو و دبیر اجرایی کمیته ملی مدرسه ایمن جمهوری اسلامی ایران (1393-تاکنون)

• عضو کارگروه فنی مدارس ایمن جمهوری اسلامی ایران (1393-تاکنون)

• مدیر پروژه تحقیقاتی مدرسه ایمن در «زیرنظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری تعلیم و تربیت رسمی عمومی سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران» (1393-1395)

• عضو (پایه دو طراحی، نظارت و اجرا) سازمان نظام مهندسی ساختمان (1392-تاكنون)

• کارشناس مطالعات و مشاوران فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در نظارت و داوری تحقیقات آزمایشگاهی مرتبط با مقاوم سازی مدارس (1391-1395)

• محقق و پژوهشگر مطالعات و مشاوران فنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ( 1391-تاکنون)

• مشاور امور فنی و علمی-تحقیقاتی و بین­ المللی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در زمینه مقاوم ‎سازی مدارس (1391-1395)

• همکاری و مشارکت در همکاری های بین المللی تحقیقاتی-پژوهشی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با UNHCR ، UNISDR  و UN-Habitat (1391-تاكنون)

• مشاور مطالعات و همکاری در نشریه 398 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (1391-1394)

•  مشارکت فعال و پیوسته در ارزیابی و توسعه روش های کاربردی و اجرایی در مقاوم  سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آموزشی مدارس کشور (1387-تاکنون)

• کنترل پروژه های مربوط به ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود (1387-تاكنون)

• طراحی، تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ‎ها (1387-تاكنون)

• کارشناس­ ارشد مدیریت طرح مقاوم سازی مدارس کشور (کنترل گزارش ­های مقاوم­ سازی ساختمان های مدارس کشور) (1387-1391)