خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29474   بروزرسانی: 03-02-1394

Ali Jafarvand

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, سازه , 1377-1371
عنوان رساله : تحلیل و طراحی بهینه سازه های فضاکار تاشو
زمینه رساله : بهینه سازی سازه ها
استاد راهنما : دکتر محمد علی برخورداری و دکتر علی کاوه