خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29694   بروزرسانی: 03-02-1394

Ali Jafarvand

ساير فعاليتهاي پژوهشي

تحقیق وطراحی قالب های فلزی بتن  سدها  سیلوها  پل ها وسایر سازه های بتن مسلح