خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28074   بروزرسانی: 03-02-1394

Ali Jafarvand

علایق پژوهشی

1-رفتار لرزه ای سازه ها

2-رفتار سازه ها در برابر انفجار

3بهینه یابی سازه ها