خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24536   بروزرسانی: 04-10-1399

Farhad Kabiri Esfahani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه, ايران, شيمي آلي (نانوكاتاليست) , 1390-1385
عنوان رساله : طراحي و ساخت کاتاليزورهاي جديد بر پايه نانوذرات طلا در حفرات جامدات مزومتخلخل منظم و کاربرد آنها در برخي تبديلات شيمي آلي
زمینه رساله : كاربرد كاتاليزوري نانوذرات طلا
استاد راهنما : پرفسور بابك كريمي

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه, ايران, شيمي آلي , 1385-1382
عنوان پایان نامه : كاربرد كاتاليزوري پلي اكسومتالات هاي استخلاف شده با عناصر واسطه در تبديلات شيمي آلي
زمینه پایان نامه : كاربرد كاتاليزوري پلي اكسو متالات ها
استاد راهنما : دكتر بهرام يداللهي