خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24536   بروزرسانی: 04-10-1399

Farhad Kabiri Esfahani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1. دانش آموخته برتر دوره دكتري (در ميان تمامي گرايش ها)

2. دانش آموخته برتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان در ميان تمامي مقاطع تحصيلي (ورودي 84)

3. سخنران برتر دهمين دوره همايش دانشجويي نانوتكنولوژي (پرديس كاسپين-دانشگاه تهران، 1390)

4. حمايت تشويقي ستاد نانو (رساله دكتري)

5.تحت پوشش بنياد ملي نخبگان

6.برگزيده جشنواره ارزيابي اختراعات و ابداعات افتتاحيه بنياد ملي نخبگان استان زنجان-مشمول اعتبار پژوهش و نوع آوري سطح سوم