خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24534   بروزرسانی: 04-10-1399

Farhad Kabiri Esfahani

علایق پژوهشی

  • طراحي و ساخت نانوكاتاليست ها
  • سنتز نانو ذرات
  • سنتز نانومواد