خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33531   بروزرسانی: 31-06-1402

Seyed Ahmad Lajevardi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه ساسکاچوان (فرصت مطالعاتی), کانادا, مهندسی مواد- متالورژی صنعتی , 1392-1391
عنوان رساله : فرصت مطالعاتی
زمینه رساله : پوشش دهی فلزات
استاد راهنما : Pro. Szpunar

دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد , 1392-1387
عنوان رساله : بررسی تأثیر پارامترهای پالس در رسوب نشانی الکتریکی همزمان پوشش های نانو کامپوزیتی FGM
زمینه رساله : پوشش دهی فلزات، کامپوزیت ها
استاد راهنما : دکتر تقی شهرابی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد , 1387-1385
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای خواص مورفولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیت نیکل – اکسید تیتانیوم به دو روش رسوب دهی الکتریکی جریان مستقیم و پالسی
زمینه پایان نامه : پوشش دهی فلزات، کامپوزیت ها
استاد راهنما : دکتر تقی شهرابی

کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, مهندسی مواد- متالورژی صنعتی و استخراجی , 1385-1381
عنوان پایان نامه : تأثير عنصر قلع روي شکل اسپنگل ها و پوسته شدن پوشش فلز روي در فرآيند گالوانيزه گرم
زمینه پایان نامه : پوشش دهی فلزات
استاد راهنما : دکتر فرزاد محبوبی