خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33547   بروزرسانی: 31-06-1402

Seyed Ahmad Lajevardi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو بنیاد ملی نخبگان

عضو و داور انجمن خوردگی ایران

عضو انجمن مهندسی متالورژی ایران

داوری مقالات بین المللی در مجلات متعدد