خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33531   بروزرسانی: 31-06-1402

Seyed Ahmad Lajevardi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روشهای پیشرفته مطالعه مواد (ارشد)2. روشهای المان محدود (ارشد)3. انتخاب مواد فلزی4. روش های نوین آنالیز مواد5. ریخته گری فلزات6. عملیات حرارتی و آزمایشگاه7. خوردگی و حفاظت از مواد8. خواص فیزیکی 29. ریاضیات عالی مهندسی10. مکانیک سیالات11. پدیده های انتقال12. خواص فیزیکی مواد 113. کریستالوگرافی